ตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์

กำหนดการ
ไทย

ตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์

ตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์
การสะกดคำตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์
การออกเสียง[ตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

การออกเสียงชื่อของคุณ
บันทึกการออกเสียงชื่อของคุณ